Látnivalók

 

CSÉPAI-FERTŐ BEMUTATÁSA

A Körös és a Tisza évezredes tájformáló munkája a Tiszazugban látványos nyomokat hagyott. Ilyen a Csépai-fertő is, amelyre alig nyomta rá bélyegét a természeti viszonyokat évszázadokon át gyökeresen átalakító tájhasználat. A terület, mint szikes tó törvény erejénél fogva (ex-lege) védettséget élvez, s emellett fontos eleme a térségben kijelölt különleges madárvédelmi (Natura 2000) területnek is. A viszonylagos háborítatlanságnak köszönhetően ebben a természetes „oázisban” az Alföld végtelenül gazdag növény- és állatvilágának sok ritkasága talált menedéket. A változatos élőhelyek, amilyenek a tó szélsőségesen sós partja, a nádas-gyékényes-kákás szikes mocsár, a szikes puszta és a fűz-nyár erdő, az élővilág különös sokszínűségét őrzik.

error: